DMCA


Provozovatel nenese odpovědnost za porušení autorského práva, z důvodu, že žádné video se nenachází na jeho serveru a nemá možnost si ověřit dodržování autorského práva ze strany jiných provozovatelů stránek, kteří tato díla zpřístupňují.

Stránka České filmy pouze odkazuje na videa, tzv. embedovaní, které bylo EU soudem prohlášeno jako legální a tím neporušujeme žádný zákon, zdroj:

OSA uznává, že použití embedovacích kódů není veřejným přenosem resp. zpřístupňováním autorského díla veřejnosti podle platného autorského zákona a tedy nepodléhá licencování.


Jste vlastníkem práv na některý z filmů nebo informací na naší stránce a nepřejete si aby byly nadále zveřejněny?
Pošlete nám DMCA oznámení přes náš kontaktní formulář .

Naše reakce při Vaší žádosti bude zahrnovat zakázání přístupu k materiálu považovaného za předmět porušování Vašich práv a následně po prokázání toho, že jste vlastníkem těchto práv embedovaný obsah ze stránky odstraníme.

Náležitosti v souladu s právními předpisy EU, ČR, SR a DMCA

Podání oznámení podle zákona DMCA o odebrání odkazu chráněného autorskými právy, pro držitele autorských práv. Stránka NajSerialy.com respektuje duševní vlastnictví autorů embedovaných videí. Pokud máte pocit (resp. Jste si jist), že Vaše dílo chráněné autorskými právy bylo zkopírováno a je veřejně přístupné na webové stránce, na kterou odkazujeme, nahlaste nám tuto skutečnost porušení Vašich autorských práv.

Poskytněte nám náležité informace:

  1. Úplný popis díla chráněného autorskými právy nebo jiného duševního vlastnictví, kterého se, podle vašeho tvrzení, porušení týká
  2. Elektronický nebo fyzický podpis osoby pověřené jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či jiného duševního vlastnictví
  3. Popis, kde se na webové stránce NajSerialy.com nachází odkaz, jehož se, podle vašeho tvrzení, porušení týká
  4. Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu
  5. Vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné používání není autorizované vlastníkem autorských práv, jeho agentem, či zákonem. Prohlášení podepsané Vámi, provedené s vědomím trestné postihnuteľnosti za krivoprísažníctvo, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné, a že jste vlastníkem autorských práv či duševního vlastnictví, nebo jste pověření jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či duševního vlastnictví.

Na Váš podnět budeme odpovědět do 5 pracovních dnů, přičemž reagovat dočasným zablokováním obsahu budeme hned po doručení podnětu, resp. do 2 pracovních dnů.

loading...